Terugkijken: raketten de ruimte in schieten (en weer terug) met Elon Musk

Of we binnen een generatie naar Mars kunnen? Twijfelachtig. Maar als het lukt, dan is het een particulier initiatief dat het mogelijk maakt. 

Elon Musk van Tesla slaagde erin een raket de ruimte in te schieten en de stuwmotoren keurig netjes synchroon te laten landen. Of er op korte termijn praktisch waar te nemen is? Niet waarschijnlijk. Tesla is sowieso een crematieoven voor de dollars, euro's en roebels van de investeerders. Dat maakt alleen niet uit. Veel historische investeringen waren op korte termijn een verschrikkelijke bleeder, met een uiteindelijke koerstechnische slachtpartij als resultaat. Spoorwegen in de VS in het midden van de negentiende eeuw, internetaandelen, BitCoin, op korte termijn maakt het mensen vreselijk arm maar op lange termijn wordt de samenleving productiever, dankzij nieuwe infrastructuur en technologie. Het gevolg van de internetbubbel is dat er overal kabels over de vloer van de oceaan liggen die massacommunicatie mogelijk maken.

Het businessmodel van Tesla werkt als een verbrandingsmotor. De omzet is matig, de kosten hoog en verliezen vervolgens onvermijdelijk. Dan komen er nieuwe investeerders cash storten, het aandelenkapitaal correspondeert daar mee. Door de verliezen zakken die twee posten weer in, tot er nieuw geld is. Daar komt die zaagtand in de kwartaalcijfers van Tesla vandaan. Het is een verdienmodel van niks. Maar over twintig jaar kijken we niet naar de boekhouding van Tesla, maar zijn we blij met dit filmpje. Boom 'n bust, het hoort bij kapitalisme.