Islamiseert Nederland inderdaad hard door die 230.000 moslims per jaar erbij? [1/4]

Erg he, al die moslims. Het zijn er zoveel. Ze pikken onze banen in, roven de verzorgingsstaat leeg en gaan ons op lange termijn vervangen. Nederland avondland, stop de Islamisering en pak uw land terug. Het is allemaal waar, want die feiten zitten in de cijfers van het CBS verscholen.

Migratie eerste 7 maanden sinds 1995. Immigratie, emigratie en migratiesaldo nog nooit zo hoog sinds 1995. pic.twitter.com/jG4tHBfMPK

— flip van dyke (@flipvandyke) August 31, 2017

Jammer, nuance
Het is halverwege 2017, maar het migratiesaldo zit al op het niveau van het hele vorige jaar, dik 30.000. Dat betekent dat we overspoeld worden met migranten, bijna allemaal moslims. Daarom, Nederland islamiseert. Volgens het CBS waren er vorig jaar in totaal 230.000 migranten, een historisch record. Maar worden de inwoners van dit land nu vervangen? Ja en nee. Eerst wat nuance over ‘230.000’. Dit is immers een website voor droge cijfertjes, geen ongecontroleerde emoties in eender welke richting. 

Dat getal heeft flink wat stof doen opwaaien en het klopt gewoon, laten we daar helder over zijn. Maar wie zijn al die mensen die zo anders koken en waarom mogen we ze niet gewoon op een hoop gooien en even hard wegwensen? Omdat de wereld nu eenmaal genuanceerder is dan dat. Simpele oplossingen eruit knallen doet het lekker bij verkiezingen, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Zo is immigratie van bepaalde groepen inmiddels verwaarloosbaar, waardoor het dan zinloos is om het dan over het gevaar van die immigratie te hebben. Het kan zelfs contraproductief werken. Sommige partijen willen bijvoorbeeld ‘uit de EU’ en ‘de grenzen weer bewaken’ omdat Nederland overstroomt. ‘Er wordt ook niets aan gedaan’, horen we wel eens.

Immigratie is een vd grootste problemen van onze tijd. En het wordt niet aangepakt door zwalkend en besluiteloos #partijkartel. Daarom #fvd. pic.twitter.com/dYpm0xCsUe

— Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 26, 2017

Uit de EU gaan heeft, door de diversiteit onder die migranten, ook geen effect dat overal hetzelfde uitpakt. Illegalen trekken zich bijvoorbeeld niets aan van grenzen, dat is de hele definitie van het woord. Ironisch genoeg zal een vertrek uit de EU, vanwege die islamisering, Nederland juist islamitischer maken. We houden dan de Polen en Duitsers tegen maar niet de illegale Afrikanen en Aziaten. Daarom een paar hamvragen.

Koloniaal verleden
1) Zijn dit allemaal moslims en islamiseert Nederland zo inderdaad als een malle? 2) Helpt het om uit de EU te gaan en zeggenschap over eigen grenzen terug te pakken? 3) Verdwijnt de Nederlandse identiteit zo op den duur? Nee, nee, wellicht. Eerst: wie zijn al die mensen die aan de poort staan te rammelen?

Er zijn Nederlanders die uit de voormalige koloniën komen, zoals Surinamers. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid 1975 vertrok bijna de helft naar Nederland. Het migratiesaldo is verwaarloosbaar en omdat deze mensen (met Nederlands paspoort) onderdeel zijn van de Nederlandse canon heeft onderscheid maken geen zin: de geschiedenis veranderen kan immers niet. Het feit dat Nederland in deze de initiator van het koloniale verleden was, geeft het later natuurlijk niet het recht om de eigen canon te herschrijven.

Datzelfde geldt voor Molukkers en Ambonezen en een paar andere groepen, die een stuk minder talrijk zijn. Die laten we even buiten beschouwing. Ze wonen hier, hebben een Nederlands paspoort, zijn onderdeel van de vaderlandse geschiedenis en migreren überhaupt best weinig, op vakantie na dan. Geen bron van massale, totale en onomkeerbare ‘omvolking’.

Bangmakerij
Dan zijn er voormalige gastarbeiders, voornamelijk Turken en Marokkanen, samen zo’n 800.000. Het gastarbeidershap wordt wel eens wat geromantiseerd, zo zijn de nareizigers relatief talrijk en de migratie ging tot begin deze eeuw door: het zijn dus niet de mensen die dat land ‘na de oorlog hebben opgebouwd’, laat staan ‘bevrijd’. De toestroom van nieuwe mensen uit een van deze twee landen is nagenoeg stilgelegd, wat betekent dat de doemscenario’s van veel bangmaakpartijen (‘er is een tsunami van moslims, dus stem op mij’) onterecht is.

Vervolgens zijn er de Schengen-migranten. Nederland heeft in dit Luxemburgse plaatsje een verdrag gesloten dat midden jaren ’90 door heel de Europese Unie heen (en nog wat landen) in werking trad, wat betekent dat er vrij verkeer van personen en goederen is. U mag zonder paspoortcontrole met de caravan naar de Dordogne, een lading komkommers naar Griekenland mag zonder oponthoud verder maar niemand heeft nagedacht over wat er aan de buitengrenzen gebeurt, als alle binnengrenzen wegvallen. Komt een land bij de EU, zoals Polen (erkend) en Oekraïne (praktisch gezien), dan mogen we daar immigratie uit verwachten. Wie wel eens een stripclub in deze landen heeft bezocht, weet dat het aanhalen van de banden niet tot ‘islamisering’ zal leiden maar dat geheel terzijde.

Dan zijn er vluchtelingen, in - grofweg - twee smaken. Mensen die vluchten voor echt geweld en oprecht kunnen claimen dat ze zich ernstige zorgen moeten maken over hun veiligheid en die van hun gezinnen, zoals Irakezen, waar een vluchtelingenverdrag voor is. Er zijn ook mensen die de ellende daar misbruiken voor eigen gewin. Toen de asielmigratie in 2015 enorm toenam, pakten bijvoorbeeld veel Albanezen de kans om zich ook als vluchteling in te schrijven. Dat biedt ruimte om de mogelijkheden van illegaal verblijf lokaal te bestuderen, er is vaak een oprotpremie waardoor de asielaanvraag op een verkapte vakantie neerkomt en veel onterechte asielaanvragers gaan tijdelijk op strooptocht in het gastland.

Uiteindelijk krijgen de terechte vluchtelingen de schuld en de asielshoppers plunderen schaarse voorzieningen die voor echte nooddruftigen bedoeld zijn, geen leuke mensen dus. Er is immers veel scepsis over de vluchtverhalen van de ‘vierde groep’, wat pijnlijk is, gegeven de onontkoombare realiteit van grootschalige schendingen van de mensenrechten in de wereld, waar we eigenlijk niet zo heel gek veel tegen doen. 

Lekker klikken
Vervolgens is het zinvol om per groep te kijken hoe groot het migratiesaldo is, naast het droge immigratiecijfer zelf. Veel migranten komen namelijk uit andere Westerse landen om een functie tijdelijk te vervullen, wat betekent dat een immigrant (met of zonder gezin) vaak correspondeert met een expat die hem vervangt. Zo wil het niet vlotten met de vervanging van de autochtone bevolking! Sterker nog, de grootste groep netto-immigranten komt uit Europa en die komen uit Polen.

Dit land zit sinds 2004 in de EU, wat betekent dat ze het Schengenverdrag hebben onderschreven. Werknemers uit Polen mogen vrij concurreren met andere werknemers in de EU, daar is geen regelgeving voor en dat is een bron van spanning als het om migratie gaat. Polen heeft, als nieuwe toetreder, ook de plicht het verdrag van Maastricht uit 1992 na te leven. Dat betekent dat dit land de euro moet invoeren en enkele miljarden in het reddingsfonds voor failliete landen als Griekenland moet storten. De regering in Warschau weigert dat stelselmatig, net als andere landen in Centraal Europa.

Polen heeft wel recht op Europese subsidies en Poolse werknemers mogen overal aan de slag. Daar is links en rechts best wat terecht commentaar op, maar daar moeten we toch echt de hand in eigen boezem steken. Nederland heeft een regering die graag het braafste jongetje van de klas wil zijn, als het om Europese wetten gaat, terwijl andere landen ze gebruiken als wc-papier. Daar kunnen we ook mee stoppen. We kunnen natuurlijk ook massaal boos worden op individuele Polen en een onwelriekende klikmogelijkheid opzetten, ook dat zet weinig zoden aan de dijk.

Per ‘groep’ is er sprake van immigratie, maar ook emigratie. Zo was er in de jaren ’90 een burgeroorlog in Bosnië. Toen het geweld over was, besloten veel naar Nederland gevluchte inwoners om weer terug te gaan, waarbij Nederland ze een handje hielp om de boel weer op te bouwen. En verder kan een land fungeren als bron én magneet voor migranten uit andere landen. Zo is de immigratie uit Turkije weer toegenomen recentelijk, maar dat zijn vooral asielzoekers uit andere landen, het grenst immers aan Syrië. Verder kan een inkomend persoon uit Frankrijk een echte, geboren Fransman zijn (‘a’, clubje 3, Schengen-migranten) maar het is ook mogelijk dat het om een terugkerende Nederlander gaat (dan is het ‘b’, migrant uit een land die daar niet geboren is).

Gemengde gezinnen
Als we het Nederlandse ras willen beschermen door de grenzen hermetisch af te sluiten met een palissade-muur, dan mogen deze immigranten dus ook niet meer terugkeren. Van de 230.000 immigranten naar Nederland, waren er iets meer dan 30.000 Nederlanders die terugkeerden naar het land waar ze geboren waren. Dat kan dus een AOW’er zijn die in Spanje bivakkeerde, maar ook een expat bij een bank in New York. Ook zijn er gemengde gezinnen.

You can shake the sand from your shoes but not from your soul  #TodayInBeautifulistanbul pic.twitter.com/bzr5DOZ0nz

— Yolanthe Cabau YC (@YolantheCabau) August 26, 2017

Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau hebben een kind gekregen in een hospitaal in Istanbul, dus het is een Turk. Als ze ooit terugkeren, dan zijn de ouders eigenlijk gastarbeiders die in Nederland zijn geboren, terugkeerders dus (b), terwijl het kind een originele Turk is (a). Een ander land met emigranten naar Nederland, die daar niet zijn geboren, is Griekenland. Deze landen noemen we voor het gemak springplanklanden, het zijn geen ‘echte’ Grieken of Turken.

Polen en Duitsers zijn samen goed voor zo’n 40.000 immigranten, met de Nederlandse terugkeerders (30.000 dus) zitten ze in de top vier van leveranciers van immigranten. Dan hebben we nog een kleine 20.000 Syriërs, na Polen de grootste groep. Dat is iets wat mensen bang maakt, de toestroom van zoveel moslims. Er wordt ook wel eens gezegd dat ‘men er niets aan doet’ en dat die immigratie de Nederlandse identiteit bedreigt. Het is dan zinvol om ons af te vragen of 1) die migratie aan zal houden en 2) of er inderdaad geen enkel middel is om in te grijpen, als het overgrote meerendeel van de autochtone niet gediend is van meer immigratie. Van dat laatste is sprake, mogen we wel zeggen.

Aan de eerste vraag wijden we een apart topic. Eerst maar de vraag of Nederland bij machte is deze migratie te reguleren. Het antwoord is ‘ja’, daarom voegen we de Somaliërs in.

Het Oost-Afrikaanse Somalië is sinds de jaren ’90 in een burgeroorlog verwikkeld. Die hield een beetje op, maar rond 2009 verslechterde de situatie plotseling. Dat zorgde voor een toename van de stroom vluchtelingen naar 4,000. Dat is best een kostenpost voor Nederland, want integratie in een land met een totaal andere taal gaat gewoon moeizaam. Somaliërs zijn dan ook voornamelijk afhankelijk van uitkeringen. Als dat zo doorgaat, is dat een ernstige bedreiging voor de verzorgingsstaat.

Een belangrijk punt om te maken is dat ‘het’ niet doorgaat. Toen de situatie verbeterde, heeft Nederland besloten geen vluchtelingen meer uit dit land op te nemen, omdat ze niet echt voor hun leven zouden hoeven te vrezen. Of dat terecht is laten we in het midden. Wel is duidelijk dat Nederland wel degelijk die instroom kan reguleren, want daar is minder dan een tiende van over.

Geen huwelijksmigratie meer
Bij een discussie over migratie is het nuttig om al deze groepen uit elkaar te houden. Wanneer u onverwacht vroeg thuiskomt van werk en de hippe Surinaamse buurman blijkt uw vriendin regelmatig een body-massage te geven, dan zou u in razernij kunnen ontsteken en ‘alle buitenlanders eruit willen’. Heeft het dan zin om te vinden dat Nederland ‘uit de EU moet’ aangezien ‘Nederland niet meer blank is’? Nee dus, deze buurman heeft al een paspoort en met de EU heeft dat niets te maken. De enige mogelijkheid is hem een koekje van eigen deeg te geven, al kan dat inderdaad geen pretje zijn, de reden waarom hij in eerste instantie al over uw schutting in Amsterdam-Oost was geklommen. Maar dat terzijde. Dit is een hypothetisch voorbeeld trouwens. 

Als we naar Marokkaanse immigranten kijken, dan zien we een soortgelijk beeld als bij Somaliërs. Begin deze eeuw kwam Pim Fortuyn op, met onder andere het verhaal dat huwelijksmigratie de integratie bijzonder verstoort: deze begint dan met elke generatie opnieuw. Logische analyse inderdaad. Rita Verdonk (VVD) besloot in 2004 om een inkomenseis aan nieuwkomers uit deze landen te stellen, wat een aanzienlijk effect heeft op de toestroom. Aangezien emigratie gelijk is gebleven, daalt de netto-immigratie aanzienlijk.

Tot slot is het voor nu wel redelijk om aan te halen dat Nederland wel degelijk streng kan zijn. Zo worden Armeense kinderen die hier tien jaar wonen, zonder pardon uitgezet door de Marechaussee. Los van of dat terecht is: niemand kan ontkennen dat opsporingsdiensten wel degelijk mensen vastnemen en uitzetten als de papieren niet in orde zijn. Het verhaal dat ‘ze er niets aan doen, die migratie’, dat kunnen we bij een dergelijk doortastend optreden niet serieus nemen. Naast immigratie is er ook emigratie, de meeste immigranten roomblank, of kenniswerker, of allebei, niet heel erg gewenste vormen van migratie worden wel degelijk gestremd, maar het is wel zo dat onvoorziene gebeurtenissen (de genoemde oorlogen in Bosnië, Somalië en Syrië) voor een tijdelijke piek kunnen zorgen. Dat zal waarschijnlijk altijd wel zo blijven.

De volgende keer gaan we kijken naar de relatie tussen de EU en migratie, waarom is dat verband er eigenlijk? Dan maken we een Turken- en Marokkanentopic en als het dan nog iemand boeit kijken we hoeveel mensen we moeten binnenlaten om Nederland echt eens even lekker om te volken. Het antwoord zal u verbazen.