De rechtsstaat is doodbezuinigd, drie kwart verkrachters mag lopen (en meer) [1/2]

In de categorie: 'daar word ik niet vrolijk van' gaan we maar borrelen met een paar van de laatste crime fighters die nog niet zijn wegbezuinigd. Nederland wordt steeds veiliger, hoort u links en rechts wel eens, omdat statistieken dat laten zien. Maar er zijn leugens, grotere leugens en statistieken. 'Leuke artikelen laatst op 925, over die misdaadcijfers, maar kijk nog eens een keer en nu écht goed', was het slotwoord van de deprimerende vrijmibo. Bij deze, een nieuwe cijferbeoordeling. Conclusie: de rechtsstaat is kapot. Je kunt immers bij iemand een been amputeren, dan is het nog steeds wel een functioneel mens. Maar daar zit een grens aan en wat betreft misdaadbestrijding zijn we daar al ver overheen. Er is niet eens meer een volledige romp over van de rechtsstaat waar eeuwen voor gevochten is. Best zonde. Genderneutraal toiletje, iemand?

Minder jonge mannen
Willekeurig tweetje over dalende misdaadcijfers, dit was de bovenste. De consensus is dat we steeds minder crimineel worden en dan mag iedereen daar weer een verklaring bij verzinnen die in het eigen straatje past. Veel onderzoekers leggen de oorzaak bij het dalende aantal mannen, zagen we in de 'ombuiglijst'. Jonge mannen plegen namelijk de meeste misdaden, los van andere factoren. Dus als Nederland vergrijst, daalt de misdaad automatisch en dat rechtvaardigt bezuinigingen op veiligheid en justitie. 

Het aantal jonge mannen krimpt jaarlijks met drie procent (gele lijn), tot Nederland compleet bejaard is. Als dat de oorzaak is van de dalende misdaad, dan zou de jaarlijkse mutatie ('d') in bijvoorbeeld seksueel geweld die drie procent moeten benaderen. Daar is echter geen sprake van, want de groene balk schommelt onverklaarbaar heen en weer, ver boven en onder de gele lijn. Dat is gek, als we moeten geloven dat 'minder jonge mannen' de oorzaak van de dalende misdaad is.

Sterker nog, de mutatie in het aantal meldingen van seksueel geweld correleert niet met die daling van het aantal mannen, maar met de mutatie in ongerelateerde vergrijpen, namelijk die met betrekking tot de openbare orde (blauw). Er is dus meer/minder seksueel geweld, omdat mannen steeds meer/minder baldadig zijn op straat maar het aantal gevallen van seksueel geweld staat compleet los van de omvang van die dadergroep, zijnde jonge mannen. 

Causaal verband
Immers, als A niet correleert met B maar met wel met C, dan is C een waarschijnlijker oorzaak van A dan B. Daar is iedereen het mee eens. Maar in dit geval levert dat dus een compleet onlogisch causaal verband op. In de statistiek is het dan gebruikelijk om te zoeken naar een vierde factor, D, die dan los van B factoren A en C kan verklaren. 

Anders gezegd, is er een verklaring voor de daling in het aantal meldingen van én seksueel geweld én verstoring van de openbare, die ineens optreedt na 2004, die los staat van demografie? 

We hebben het dan over het verschijnsel Piet Hein Donner, CDA-politicus en kleinzoon van een eerdere Minister van Justitie, die in de Middeleeuwen 'smalende godsdienstlastering' strafbaar stelde. Donner wordt in 1948 geboren en studeert vervolgens rechten. Na een leven lang al het contact met de buitenwereld mijdend, als ambtenaar bij een paar ministeries, mag hij op 50-jarige leeftijd zitting nemen in de Raad van State. In 2002 wordt de über-bureaucraat, die geen idee heeft van wat er leeft op straat, tot MinJus benoemd in Balkenende-I. 

Functioneel wegbezuinigen
Dat spat uit elkaar door ruzie met de 'Fortuynisten'. Bij de nieuwe verkiezingen gebruikt het CDA de pakkende slogan 'betrokken, betrouwbaar, Balkenende' en daarmee scoren ze toch niet minder dan 44 zetels, ondanks het eerdere debacle. Donner krijgt hetzelfde baantje en onder druk van coalitiepartner VVD begint hij zijn departement functioneel weg te bezuinigen, want er moet ergens geschraapt worden. 

In deze orgie van totaal compassie- en inzichtloze bureaucratie besluiten Zalm en Donner dat opsporingsambtenaren criminelen maar moeten laten lopen. Een verkrachtinkje hier of een roofmoordje daar, boeien. Dat spreken ze niet met zoveel woorden uit, maar dat is wel het gevolg van hun beleid en dat wisten ze. 

Kijken we namelijk in de behandeling van de begroting van Justitie in 2003 al, dan zien we dat het uitstekende Kamerlid Laetitia Griffith, nota bene van de VVD, zich toen zorgen maakt over de achterstanden die zich voordoen, met name in de grote steden. Dat heeft duidelijk een financiële oorzaak: het budget is te klein om genoeg personeel te vinden die de zaken die het OM aanbrengt, te berechten. In dezelfde behandelingen zien we dat Donner het probleem erkent, maar desondanks akkoord gaat met de motorzaag van Zalm. Dat had hij ook niet kunnen doen.

Laten lopen
In het vorige artikel hebben we vooral besproken dat misdaad lijkt de dalen, omdat er minder aangiftes worden gedaan. Dat effect was voor de gemiddelde 925-lezer op het oog al zichtbaar, evenals (het vermoeden van) correlatie tussen typen misdaad onderling, in plaats van tussen misdaad en leeftijd van de bevolking. 

Maar, zo vertelden onze vrienden die ergens bij de misdaadbestrijding werken, er is meer. Neem dit filmpje van een vrouw die wordt mishandeld door een groep personen die 1) het bewijsmateriaal zelf verzamelen, door het te filmen en 2) een daadwerkelijk hypnotiserend gebrek aan intelligentie aan de dag leggen door het bewijs zelf te verspreiden op social media

Seksueel geweld
Is dat even een inkoppertje. De lokale politie zal de jonge mannen (verdraaid!) moeten kunnen herkennen, daar is het immers politie voor. Van het bed lichten, even opsluiten, Hulpofficier van Justitie in de cel al een dossiertje laten opmaken, aansturen op een bekentenis want dit is allemaal wel erg evident, OvJ neemt de zaak mee naar de rechter, die wijst een vonnis, next. Maar dat zal niet gebeuren, of het gaat ten koste van een andere zaak. 

Terug naar de lijst met misdaden, vers uit de database van het CBS. U hoeft (nog) niet te klikken, er komt hieronder een afbeelding (printscreen met cijfers) met de relevante cijfers. We pakken er twee heftige vormen van seksueel geweld uit, namelijk aanranding en verkrachting. Het aantal desbetreffende aangiftes (of in behandeling genomen zaken) daalt sinds Donner hard en daar komt de verkeerde indruk vandaan dat er inderdaad minder seksueel geweld is. Ter vergelijking nemen we ongerelateerde misdaad mee, zoals milieudelicten. Dit is het effect van de bezuinigingen van Balkenende-II maar dat wist u al. 

Er zit echter nog een bijzonder vreemd statistisch effect in de data en dat kunt op het oog direct al zien. Het gaat dan niet alleen om de schrikbarende stijging (tot Donner) van het aantal in behandeling genomen delicten, gevolgd door de daling die het gevolg is van bezuinigingen: er is meer. Waar doelen we op? Opklik voor groot. Hint: kijkt u eens naar het mooie aantal schuldigverklaringen met straf bij levensmisdrijven in 2007, evenals het jaar ervoor en erna.