Ophef!!1!! over SIRE, maar hoe zit het de met financiën van die club?

Volgens SIRE moeten jonge knaapjes weer naar buiten, lekker ravotten in de modder. Dat klinkt als de opening van de Joris-Demmink-bustour maar dat is slechts schijn die bedriegt. SIRE benadrukt dat meisjes vanzelfsprekend gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. In een tijdperk van genderwaanzin is het daarom verstandig om jongens gewoon lekker te laten spelen, want daar zijn ze voor gemaakt

Alleen donaties
Op zich een logische vraag: als iemand het niet eens is met een campagne - dat kan gebeuren, moet deze persoon dan wel betalen via de bekende blauwe brief? Neen, driewerf neen. SIRE is in 1967 opgericht door een handjevol mensen die aandacht wilden vragen voor het principe van medemenselijkheid. Of dat een beetje meer mocht?

De inkomsten bestaan bijna voordelig uit donaties van particulieren, het bedrag schommelt boven de € 200.000 op jaarbasis. 

Er is een vaste directeur met een beperkte staf en een kantoor in Amsterdam. De rest gaat op aan campagnes.

SIRE heeft een gezonde reserve die licht groter is dan de jaarlijkse stroom donaties, wat als gezond is aan te merken. Het saldo van baten en lasten (zonder dotaties en onttrekkingen aan voorzieningen) wordt steeds in het volgende jaar bij de reserves opgeteld in dit staatje. 

SIRE krijgt geen cent belastinggeld, heeft de begroting strak op de rails en weet met de middelen die ze hebben een constante stroom van eyeopeners te genereren. SIRE wel. 

Inderdaad. Weinig onthullingen. Dit is wellicht het meest onboeiende verhaal van het jaar. Sorry.