Oekraïne: 'lid worden van de NAVO is onze eerste prioriteit'

Wat is de overeenkomst tussen de VVD en Borat? Soms betekent 'nee' eigenlijk 'ja'. Je kan het niet altijd zo helder scheiden. En soms maakt het überhaupt niet uit wat iemand vindt. Net zoals met het bekende 'geitenpaadje' van onze MinPres Rutte: ondanks zijn inlegvel met de belofte dat er geen veiligheidsgarantie aan Oekraïne worden gegeven, betekent dat niet dat we dat ook heel letterlijk moeten nemen. 'Nee' is soms 'ja'. Dat zit zo. 

Inlegvelletje
In het draadje met reacties onder dit filmpje vinden we ook de mooie Borat-terminologie. Hoewel het leuk klinkt (die Bokito), is het natuurlijk nogal tegenstrijdig. Waar eerst werd verkondigd dat het slecht een handelsverdragje was, staan we nu kennelijk ineens op het punt om te gaan knokken. 

Het is onmogelijk, om een verdrag dat zo ingrijpend is als het assocatieverdrag, af te sluiten zonder dat er veiligheidsafspraken worden gemaakt. Oekraïne wordt feitelijk in onze douaneunie getrokken en omdat dat land aan de buitenkant van het collectief ligt, wordt de oostgrens van dat land de oostgrens van de EU. Dat kan niet anders en dat blijkt ook uit artikelen vier en tien van dat verdrag, vertelden we u in 2016.

Om toch recht te doen aan het 'nee' van 6 april 2016 is er een inlegvel opgesteld met letterlijk deze vijf punten

1) Oekraïne is geen kandidaat-lidstaat van de Europese Unie; 

2) Er is geen collectieve veiligheidsgarantie voor Oekraïne; 

3) Oekraïense werknemers hebben geen recht op toegang tot de Europese arbeidsmarkt; 

4) Lidstaten zijn niet verplicht extra financiële steun aan Oekraïne te geven;

5) De rechtsstaat en de corruptiebestrijding in Oekraïne moeten versterkt worden.

Het vervelende aan die tekst is dat deze niet afdwingbaar is, ook omdat deze door de woordkeuze dubbelzinnig is. Punt 5 meldt dat corruptiebestrijding 'versterkt' moet worden maar er staat niet hoe en wanneer, of wat de consequenties zijn als dat niet gebeurt. Punt 1 is een constatering en geen bindende afspraak, Oekraïne wil er graag bij en ze kunnen morgen het lidmaatschap aanvragen. Punt 3 negeert illegale arbeid en punt 4 is dubbelzinnig door het woord 'extra': extra ten opichte van wat? Artikel 453 van het verdrag zelf regelt het tegenovergestelde en is nog onverminderd van kracht. 

Farce
Nu punt 2. Dat gaat natuurlijk over NAVO-lidmaatschap. Als dat er komt, is Nederland verplicht de veiligheid van Oekraïne te waarborgen en andersom. Ook deze zin is slim opgesteld, want strikt genomen klopt het dat er op dit moment geen sprake is van een collectieve veiligheidsgarantie. Deze zin heeft net zoveel rechtskracht als 'bij korfbal doet men ook aan gemengd douchen'. Wat u echt wilt weten is natuurlijk of Oekraïne wel of niet bij de NAVO komt. De president van dat land is er heel stellig over: dat heeft zijn absolute prioriteit, inlegvel en geitenpaadje of niet. 

De NAVO en Oekraïne zullen op tien juni een feestje houden in Kiev omdat het dan twintig jaar geleden is dat er een partnerschap werd afgesloten. Oekraïne is er glashelder over: het land wil lid worden van de NAVO, dat stond al langer letterlijk op de site van de eigen regering. Het inlegvel doet daar ook niks aan, omdat de bewoording een feitelijke constatering is en verder niets. Face it mensen, dit land komt in razend tempo bij zowel de EU als de NAVO. De nadelen zijn evident: verdringing op de arbeidsmarkt, moeten concurreren met boeren en andere productenten die zich niet aan onze regels hoeven te houden, overspoeld worden met fout geld van ook deze president zelf, criminaliteitsrisico's en straks ook nog eens politiemannetje spelen in de Donbass. U wilt dit allemaal niet, maar dat boeit niet.