'Als we niet veranderen gaan we economisch en ecologisch gegarandeerd naar de ratsmodee'

Inderdaad, naar Ashmedai, u kent hem wel. Types als makelaars en bankiers willen het niet zien. Als een makelaar weer een pandje heeft geflipt en de bankier duwt iemand daarvoor nog dieper de schulden in, dan hebben ze allebei een incentive om geen verband te zoeken tussen de bonus op korte termijn en het langetermijneffect op de samenleving van hun beroep. Na mij de zondvloed en er moeten nú (gegratineerde Roseval-)aardappeltjes op tafel. 

Maar de Westerse wereld komt om in de schulden. Een toename van de prijs van de woning is een speculatief en tijdelijk effect, geen creatie van waarde. Er rust wel steeds meer schuld op dezelfde baksteen, die niet ineens meer nut toevoegt aan de economie. Dat vergt wel een gezin dat zich diep in de schulden moet steken teneinde die illusie van rijkdom in stand te houden. Zo verdubbelde de Nederlandse particuliere schuld tussen 1996 en 2008.

Om die schulden te dekken, mishandelen we onze aarde, op zoek naar het laatste restje economische groei. Op dit moment is 85 procent van de natuur op land reeds vernietigd. Hoe lang hadden we gedacht daar nog mee door te gaan, op dezelfde manier groeien? Tijd voor een opbeurend gesprek met Ewald Engelen.