Meeste vluchtelingen uit Afrika zijn dat niet echt, verdrinken juist meer door 'reddingsacties'

Die kabinetsformatie is dus geklapt, hadden we niet zien aankomen. Over de meeste zaken (EU uitbreiden met Oekraïne, euro houden, banken staatssteun blijven geven) waren ze het immers wel eens. De hete hangijzers waren de vluchtelingen en het klimaat. Over het tweede onderwerp hebben we een ander draadje klaarstaan, nu eerst het meest gevoelige punt.

Vluchten voor oorlog
Niemand wil dat mensen verdrinken en echte vluchtelingen moeten de nodige bescherming krijgen, geen weldenkend mens ziet dat anders. Maar als we de rauwe data van UNHCR bekijken, dan kunnen we niet anders dan twee vervelende conclusies trekken. Altruïsme lokt meer migratie uit en daarmee meer verdrinkingsdoden. En het grootste deel van de energie om mensen te redden gaat naar mensen die uiteindelijk toch niet voor asiel in aanmerking komen. 

In het debat over de vluchteling hebben we het vaak over mensen die 'vluchten voor oorlog', alsof ze nog mortiergranaten stonden te koppen op het moment dat ze de boot van de Noord-Afrikaanse kust afduwden. Maar klopt dat wel? De UNHCR heeft een uitgebreide dataset over dit pijnlijke verschijnsel, die gaan we eens doorspitten. 

De New York Times wist daar dit kaartje uit te maken. De zeegrens van Libië ligt op een kleine twintig kilometer uit de kust. Smokkelaars brengen mensen daar naartoe, waar ze vervolgens worden opgepikt door NGO's. Met de jaren nemen de smokkelaars steeds minder moeite om echt Europa te gebruiken, wat toch kansloos is. Ze brengen mensen naar de ophaalplek en die ligt steeds dichter bij de kust zelf. Van de mensen die op die bootjes stappen was het dus nooit de bedoeling dat ze op die manier Europa zouden bereiken. 

Economische vluchteling
Uit het verslag van de informateur kunnen we opmaken dat CDA, D66 en VVD meer Turkije-achtige deals wilden maken maar dat Groenlinks daar tegen was. Ze zijn bang dat landen met bedenkelijke regimes dan echte vluchtelingen moeten gaan bewaken en dat moeten we niet willen. 

Die mensen die de Middellandse Zee oversteken, waar komen die eigenlijk vandaan? Van de geregistreerde vluchtelingen (dat zal het grootste deel zijn) komt 11,8 procent uit Syrië of Irak. De rest komt uit andere landen, die voor het grootste deel door onze regering als 'veilig' worden gekenschetst. Een asielaanvraag is dus zinloos, de overtocht ook. 

Frontex, dat namens de EU de zuidkust bewaakt (en zelf ook regelmatig mensen uit het water vist) is niet te spreken over deze migratie en de hulp van NGO's. Feitelijk helpen ze criminelen om rijk te worden, aldus hun jaarlijkse risico-analyse

Apparently, all parties involved in SAR [Search and Rescue, red] operations in the Central Mediterranean unintentionally help criminals achieve their objectives at minimum cost, strengthen their business model by increasing the chances of success. Migrants and refugees – encouraged by the stories of those who had successfully made it in the past – attempt the dangerous crossing since they are aware of and rely on humanitarian assistance to reach the EU.  

De deal werkt
De UNHCR brengt een maandelijks rapport uit met het aantal verdrinkingsdoden. Daarbij maakt de vluchtelingenorganisatie onderscheid tussen 'centraal' (van Libië naar Malta) en 'oost' (van Turkije naar Griekenland. En like it or not, sinds de Turkijedeal is het aantal verdrinkingsdoden in het oostelijk deel tot bijna nul gekrompen. Die deals werken dus. Opklik voor groot.

In heel 2015 verdronken er 799 mensen in het oostelijke deel, tegen 12 in de eerste helft van dit jaar. De verdrinkingen vinden ook plaats vlak buiten de kust van Libië. Het is dus niet zo dat wanhopige gezinnen vluchten voor bommen en in paniek een bootje pakken, om ergens halverwege om te slaan. De verdrinkingen vinden nog net op zwemafstand plaats van de kust, precies waar de NGO's ze op komen pikken. 

Dan komt de vraag op of die NGO's het niet erger maken. Er is namelijk een positieve correlatie tussen de aanwezigheid van reddende engels en verdrinkingsdoden. Zijn de eersten daar omdat er op de genoemde plekken extra veel drenkelingen in het water liggen? Of zijn de laatsten daar omdat mensensmokkelaars weten dat er bootjes van NGO's zijn, waarna ze die mensen gewoon in het water dumpen? In het laatste geval maken de welwillende NGO's het dus erger. 

Massa-immigratie bedreigt voortbestaan
Goed, daar moeten ze dus mee stoppen, even kort door de bocht. Is deze migratie nu een bedreiging voor de etnische en culturele samenstelling van de EU? Worden we overspoeld met moslims? 

Dat punt hebben we al eens eerder behandeld en het antwoord is 'nee'. De instroom is wel degelijk te sturen, namelijk door het maken van deals zoals met Turkije. Het idee dat de immigratie niet te beïnvloeden is en we aan de vooravond staan van een 'omvolking' of andere apocalyptische gebeurtenissen is dus niet per definitie waar.

De cijfers wijzen eerder naar het omgekeerde. En met de afname van de illegale immigranten zien we ook steeds minder verdrinkingsdoden. Als we de immigratie uit 'midden' en 'oost' voor dit jaar verdubbelen (we zitten alweer halverwege het jaar), dan blijkt dat deze een zesde zal bedragen van 2015.

Metropolen
Als 88 procent van de asielzoekers kansloos is en 12 procent niet, hoe helpen we die laatste groep dan zonder dat we het kind met badwater weggooien om de eerste groep van economische migranten te weren? Er is maar een mogelijkheid. De scheiding moet op het Afrikaanse continent gebeuren. Echte kanshebbers op asiel pakken dan een vlucht van Transavia voor een paar tientjes.

Een gezin dat terecht voor vervolging vreest, bijvoorbeeld Yezidi's die op de vlucht zijn voor ISIS hoeven dus nooit meer te verdrinken. Wie op een bootje stapt omdat hij in Afrika is geweigerd, weet dat zijn missie 100 procent kansloos is en kan de mensensmokkelaar beter mijden.

Om een fatsoenlijke selectie in een veilige omgeving te creëren, ontkomen we er niet aan om aanzienlijke delen van bijvoorbeeld Libië op te kopen en daar een soort metropolen neer te zetten. Er zullen tot in lengte van jaren miljoenen van echte vluchtelingen zijn waar het draagvlak voor opvang in Europa niet bestaat. 

Die metropolen worden gefinancierd met Europees geld. Een onterechte 'vluchteling' in Nederland kost gedurende zijn leven een paar ton, vooral aan zorg en uitkering. Voor een fractie van dat geld zetten we in Libië een redelijk fatsoenlijke woning neer in een beveiligde omgeving. Onderwijs kan daar ook geregeld worden, want nu zitten Syrische kinderen in Turkije onze truien in elkaar te naaien en daar worden ze ook niet beter van. En echte vluchtelingen die we moeten helpen: ja, die bestaan, maar door het oerwoud van onterechte asielzoekers en hun criminaliteit zien we die niet meer staan. 

Het ziet er niet naar uit dat de oorlog in een paar jaar over is, dus we doen echte vluchtelingen een groot plezier door hen in de tussentijd te helpen om het leven een beetje door te laten gaan, door bijvoorbeeld de kinderen aan basale zorg en onderwijs te helpen. De EU zal een aanzienlijke inspanning moeten leveren, gezamenlijk, om de veiligheidssituatie te garanderen. Maar dat is verre van onmogelijk.

Jong en bevlogen
Een asielprocedure kan in deze nieuwe steden worden afgewacht, waarna een gezin van echte vluchtelingen met een veilig lijntoestel wordt overgebracht. De immigratie uit Libië nu betreft vooral jonge Afrikaanse mannen, die er dan beter aan doen om de overtocht dan niet meer te maken aangezien een asielprocedure kansloos is en de overtocht enkel in een uitzichtloze situatie van illegaliteit zal resulteren. Beter riskeren ze hun leven dan niet maar stoppen ze hun energie in het opbouwen van de landen waar ze vandaan komen. 

Omdat geen van de landen in Noord-Afrika zo stabiel en democratisch zijn als we misschien zouden willen, is het onmogelijk om een redelijk alternatief voor de huidige chaos te bedenken, zonder dat we met een Libische warlord om de tafel gaan zitten. Die situatie is verre van perfect maar dat gebeurt wel vaker in het leven, leren we met de jaren. De jonge, bevlogen en oprecht betrokken Jesse Klaver is er nog niet aan toe om dat te bevatten en daar moet een heel land nu de rekening voor betalen.